“สมาคมผู้ซื้อบ้าน จับมือ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ บางกอกทูเดย์ เสวนาวิชาการเรื่อง “พฤติกรรมผู้ซื้อบ้านยุคโควิด”

0
132
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“สมาคมผู้ซื้อบ้าน จับมือ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ บางกอกทูเดย์ เสวนาวิชาการเรื่อง “พฤติกรรมผู้ซื้อบ้านยุคโควิด”

ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมสมาคมผู้ซื้อบ้าน เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนไทย โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดก่อนจะคลี่คลายลงเมื่อเข้าสู่ไตรมาส 4 แนวโน้มดังกล่าวนี้มีผลโดยตรงต่อทั้งผู้ประกอบ การด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้บริโภค สมาคมผู้ซื้อบ้านจึงร่วมกับมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ จัดเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 234 หัวข้อ  “พฤติกรรมผู้ซื้อบ้านยุคโควิด” ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ทางระบบ Zoom Meeting สำหรับสมาชิก นักลงทุน นายหน้า นักพัฒนาที่ดิน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้รู้ถึงพฤติกรรมผู้ซื้อบ้านหรือผู้บริโภคในยุคโควิด-19ว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากน้อยเพียงไรและมีผลต่อการขาย การลงทุน การประเมินค่าทรัพย์สินอย่างไรบ้าง

วิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ประกอบด้วย คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี อดีตผู้บริหารบริษัทเฮลิกซ์ในเครืออนันดาคุณณัฐจิตา พุ่มเงิน กรรมการ ประธานกลุ่มบริษัทวินเนอร์เอสเตทคุณปรีชา ศุภปีติพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัดคุณพรเทพ ศรีนฤหล้า CEOSyncate กรุ๊ป คุณสรินทร์ลดา ตันติสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซี่โฮมแลนด์ จำกัด คุณอภิชาต ประสิทธินฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรคุณดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาร์วิด พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการโดย คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านและบรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางhttps://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=1