“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 48 ชุด ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช!!

0
356

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 48 ชุด ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช!!

วันที่ 10 ก.ย.64 เวลา 10.19 น.พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายให้ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พร้อมด้วยคณะได้กระทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 48 ชุด

โดยมี นายดำรง มากะจันทร์ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี มี ดร.อัญญรัตน์ นาเมือง ผอ.รร.เทศบาลธรรมิการาม(ปิยะแหวนรังสรรค์) ,นส.เกวลิน โมรา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นายพิชิต สันติเมธากุล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรให้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้เพาะปลูก และสามารถดำรงชีพด้วยตนเอง ตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ ห้องศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมิการาม ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!