“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน!!

0
493

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน!!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564) เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือจาก ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง นำโดย นายณัฐวัฒน์ กิตติธนาชูพันธ์ พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วม 6 คน มายื่นหนังสือข้อเสนอในการปกป้องเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง จากพืชกระท่อม เนื่องจากมีการปลดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด

สำหรับข้อเสนอเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. … ที่ทางเครือข่ายมองว่าเป็นการมุ่งส่งเสริมและพัฒนากระท่อมให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจ แต่ขาดความรอบด้านในมิติการปกป้องเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง จึงมีข้อเสนอ อาทิ ควรห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรกำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ห้ามบริโภคน้ำต้มใบกระท่อม ควรควบคุมการโฆษณา เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”