“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการ “บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชน !!

0
102
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการ “บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชน !!

วันที่13 ก.ย.64 เวลา 09.00 น.พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว  และคณะได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการ “บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกอาชีพการตอนกิ่งไม้ และการเพาะยอดอ่อนทานตะวัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!