“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ รอง ผอ. ศร.ชล.ปข.และผู้ใหญ่ใจบุญ ร่วมนำข้าวกล่องมอบให้ จนท.สาธารณสุข จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงโควิด-19!!

0
533
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ รอง ผอ. ศร.ชล.ปข.และผู้ใหญ่ใจบุญ ร่วมนำข้าวกล่องมอบให้ จนท.สาธารณสุข จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงโควิด-19!!

วันที่ 13 ก.ย.64 เวลา 11.30 น.พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ พร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน. กลุ่มงานกิจการมวล กอ.รมน. จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ ร่วมกับ น.อ.ธัญญนิธิ  แก้วเวียงเดช ณ รัฐ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศร.ชล.) นายพิชิต สันติเมธากุล ร้านเกาะหลักค้าไม้ และผู้ใจบุญ ร่วมสมทบทุนเป็นค่าอาหาร ข้าวกล่อง ( ข้าวหมกไก่ ,ข้าวผัดกะเพรา พร้อมไข่ดาว) และ น้ำดื่ม จำนวน 120 ชุด

นำไปมอบให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรี ขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือชาวประจวบ คีรีขันธ์ จากโควิด 19 ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเสียสละอย่างต่อเนื่องตลอดมา

โดยมี นายแพทย์สุริยะ คูหารัตน์ สาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!