“จังหวัดสงขลาเดินหน้าพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม!!

0
55
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“จังหวัดสงขลาเดินหน้าพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น.ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบออนไลน์) คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดสงขลา (กพยจ.สงขลา) โดยมี นายชายชาติ อ่อนจันทร์ รองอัยการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ฯ รวม 22 ท่าน

สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การแนะนำตัวกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ (นายกาจบัณฑิต รามมาก) การรายงานสถานการณ์การอำนวยความยุติธรรม /การให้บริการ /การรับเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รายงานข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ กพยจ.สงขลา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนตามภารกิจ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”