สระแก้ว ศบค.จังหวัดสระแก้ว มีมติเปิดตลาดโรงเกลือ ตั้งแต่ 15 กันยายนนี้ เป้าหมาย “ตลาดโรงเกลือปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน”

0
152
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ สระแก้ว
.สระแก้ว ศบค.จังหวัดสระแก้ว มีมติเปิดตลาดโรงเกลือ ตั้งแต่ 15 กันยายนนี้ เป้าหมาย “ตลาดโรงเกลือปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน”
นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ววานนี้ ได้มีมติให้เปิดตลาดโรงเกลือตั้งแต่วันนี้ 15 กันยายน 2564 ที่หลังปิดต่อเนื่องมา 42 วัน ผลตรวจพบภูมิคุ้มกันโควิดหมู่ร้อยละ 67 พร้อมให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดโรงเกลือให้มีคุณภาพ เป้าหมาย “ตลาดโรงเกลือปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน” ย้ำให้ป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล และมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเข้มข้น
จากกรณีที่พบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แบบเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วมีมติกำหนดพื้นที่บริเวณตลาดโรงเกลือและสถานที่โดยรอบเป็นพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ และสั่งปิดสถานที่เสี่ยงดังกล่าว ตามคำสั่งฉบับที่ 44 เพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มีคำสั่งขยายเวลาปิดต่อเนื่องเป็นระยะ เนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยคำสั่งฉบับล่าสุดขยายเวลาปิดตลาดโรงเกลือถึงวันที่ 14 กันยายน 2564
นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อว่า ผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 51/2564 วานนี้ที่ 14 กันยายน 2564 ว่า หลังจากใช้มาตรการ Bubble and Seal เพื่อควบคุมโรคที่ตลาดโรงเกลือ เป็นเวลา 42 วัน ในระยะหลังพบว่าผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงจากวันละเป็นร้อยเหลือวันละ 30 ราย และจากการลงพื้นที่จริงพบว่ามีผู้ที่อยู่ในตลาดประมาณ 7,000 คน ป่วยไปแล้วประมาณ 3,000 คน ที่เหลือทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ไปตรวจภูมิคุ้มกันโควิด (Covid19 Antibody Level Test) ประมาณ 1,600 คน พบว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณร้อยละ 67 ซึ่งไม่แตกต่างจากภายนอกหรือระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ จึงมีมติให้เปิด Bubble ตลาดโรงเกลือพร้อมกับให้ใช้ชีวิตปกติและให้เจ้าของตลาดได้ตรวจหาเชื้อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก่อนที่จะมาค้าขายด้วยชุดตรวจ ATK ทุก 7 วัน แล้วยังมีมติให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดโรงเกลือให้มีคุณภาพ หรือ Living with COVID-19 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการ ตามมาตรการที่กำลังทำเวิร์คช็อปกันอยู่ ร่วมกับผู้ประกอบการ แล้วยังมีคณะกรรมการย่อยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากรภายในตลาด และด้านลูกค้า เป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาตลาดโรงเกลือให้ปลอดภัย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน ในส่วนของสาธารณสุขก็จะมีระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบ surveillance เป็นระยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าว