จ.ราชบุรี/สมาชิกวุฒิสภามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้จังหวัดราชบุรี

0
103
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.ราชบุรี/สมาชิกวุฒิสภามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้จังหวัดราชบุรี
วันที่ 15 ก.ย. 2564 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินสนับสนุนกิจการกุศล ให้กับจังหวัดราชบุรี โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นผู้รับมอบให้การต้อนรับ ที่ศูนย์ประสานงานรับส่งผู้ป่วยโควิด-19เข้ารับการักษาที่จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน จังหวัดราชบุรี นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงของประเทศไทย โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งได้นำผู้ป่วยส่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ แยกตามอาการ ทั้งโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลประจำอำเภอและจังหวัด การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันนี้จะเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากากอนามัย เครื่องวัดค่าออกซิเจน และเงิน รวมมูลค่า 131,450 บาท โอกาสนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนจังหวัดภาคกลางมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 10 เตียง มูลค่า 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ทั้งนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจะนำไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ส่วนเงินจะนำไปถวายแด่วัดที่รับฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่อไป

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ รายงาน