อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับ อบต.ท่าโพธิ์-ทต.ท่าทอง ออกแจกน้ำอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน หลังท่อประปา กปภ.แตกฉุกเฉิน

0
55
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับ อบต.ท่าโพธิ์-ทต.ท่าทอง ออกแจกน้ำอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน หลังท่อประปา กปภ.แตกฉุกเฉิน

 

วันที่ 15 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ และพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก (กปภ.) ได้ดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำประปา (ท่อ AC ขนาด 400 มม.) เนื่องจากเกิดท่อแตกฉุกเฉินและหลุดถึง 2 ช่วง บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก เหตุเกิดตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 14 กันยายน 2564 และขณะนี้ยังดำเนินการซ่อมท่อไม่แล้วเสร็จ ทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลกต้องหยุดการปล่อยน้ำชั่วคราวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทอง, ตำบลท่าโพธิ์, บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลกและพื้นที่บางส่วนของตำบลบางระกำ-ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ ไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ขณะที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดพิษณุโลกจะเร่งดำเนินการซ่อมท่อประปาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะเปิดจ่ายน้ำประปาทันที และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก