อบจ.พิษณุโลก นำรถแบ็คโฮขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร

0
63
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg
อบจ.พิษณุโลก นำรถแบ็คโฮขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร อ.เมืองพิษณุโลก-อ.บางระกำ พื้นที่กว่า 2,000 ไร่

วันที่ 15 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ คชพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรกรของเกษตรกรบริเวณพื้นที่หมู่ 4 บ้านท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ติดต่อกับพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ นายเชิด กลมพุก กำนันตำบลท่าโพธิ์ และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ ซึ่งบริเวณที่ดำเนินการขุดลอกครั้งนี้เป็นคลองน้ำทิ้งอยู่เลียบกับคันคลองชลประทาน DR 15.8 ของสำนักชลประทานที่ 3 ปัจจุบันมีวัชพืชขึ้นกีดขวางทางน้ำจำนวนมากเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันทำให้น้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวนมาก
เบื้องต้นในวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชภายในคลองน้ำทิ้งตั้งแต่บริเวณปากคลองสะพาน-บ้านพักนายเย็น ความยาว 2 กิโลเมตร ความกว้าง 15 เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยระบายน้ำจากคลองน้ำทิ้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ไปยังบริเวณประตูระบายน้ำ DR-15.8 เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,000 ไร่ ขณะเดียวกันเกษตรกรต้องการให้ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำแบบถาวรเพื่อระบายน้ำลงสู่ประตูระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรแบบถาวรต่อไป ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างมาก.
อบจ.พิษณุโลก นำรถแบ็คโฮขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร อ.เมืองพิษณุโลก-อ.บางระกำ พื้นที่กว่า 2,000 ไร่
วันที่ 15 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ คชพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรกรของเกษตรกรบริเวณพื้นที่หมู่ 4 บ้านท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ติดต่อกับพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ นายเชิด กลมพุก กำนันตำบลท่าโพธิ์ และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ ซึ่งบริเวณที่ดำเนินการขุดลอกครั้งนี้เป็นคลองน้ำทิ้งอยู่เลียบกับคันคลองชลประทาน DR 15.8 ของสำนักชลประทานที่ 3 ปัจจุบันมีวัชพืชขึ้นกีดขวางทางน้ำจำนวนมากเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันทำให้น้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวนมาก
เบื้องต้นในวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชภายในคลองน้ำทิ้งตั้งแต่บริเวณปากคลองสะพาน-บ้านพักนายเย็น ความยาว 2 กิโลเมตร ความกว้าง 15 เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยระบายน้ำจากคลองน้ำทิ้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ไปยังบริเวณประตูระบายน้ำ DR-15.8 เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,000 ไร่ ขณะเดียวกันเกษตรกรต้องการให้ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำแบบถาวรเพื่อระบายน้ำลงสู่ประตูระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรแบบถาวรต่อไป ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างมาก.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก