“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใย ปชช. ลงพื้นที่ นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ มอบให้ชุมชนสามแยกบ้านสวน มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน และโรงเรียนประชาบูรณะวิทยา ใช้ป้องกันโควิด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564!!

0
103
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใย ปชช. ลงพื้นที่ นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ มอบให้ชุมชนสามแยกบ้านสวน มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน และโรงเรียนประชาบูรณะวิทยา ใช้ป้องกันโควิด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564!!

วันที่ 15 ก.ย.64 เวลา 11.00 น.พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายให้ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พร้อมคณะลงพื้นที่ นำชุดเวชภัณฑ์ (หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์, ปรอทวัดอุณภูมิ) จำนวน 20 ชุด มอบให้กับชุมชนสามแยกบ้านสวน หมู่ที่ 4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564

ต่อมาเวลา 13.10 น.พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวล กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมลงพื้นที่นำชุดเวชภัณฑ์ (หน้ากากอนามัย , แอลกอฮอล์ )จำนวน 25 ชุด มอบให้ อีหม่าม ณ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ต.อ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายณัฐกิจ สมานมิตร อีหม่ามมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ผอ.สภาเครื่อข่ายด้านมนุษย์ธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สำนักจุฬาราชมนตรีกรรมการอิสลามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564

หลังจากนั้น เวลา 13.30 น.กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวล กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับนายณัฐกิจ สมานมิตร อีหม่าม มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน /ผอ.สภาเครื่อข่ายด้านมนุษย์ธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /สำนักจุฬาราชมนตรีกรรมการอิสลามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมลงพื้นที่นำชุดเวชภัณฑ์ (หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ ) นำไปมอบให้ครูและนักเรียน ณ โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา ต.อ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นางศิริรัตน์ กลั่นวารี รักษาการ ผอ.โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 จำนวน 10 ชุด ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่่งยืน”ประจำปี 2564 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!