ความรักที่หัวหิน นายอำเภอหัวหิน จดทะเบียนมอบใบสำคัญสมรสให้คู่รักชาวต่างชาติ ชื่นมื่น 8 คู่รัก

0
93
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ความรักที่หัวหิน
นายอำเภอหัวหิน
จดทะเบียนมอบใบสำคัญสมรสให้คู่รักชาวต่างชาติ ชื่นมื่น 8 คู่รัก
นายประยงค์​ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหิน
ในฐานะนายทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอหัวหิน.
จดทะเบียนสมรส ให้คู่รักชาวต่างชาติ จำนวน 8 คู่ ดังนี้
1.Mr.Gunter.kurt.Schumann สัญชาติเยอรมัน กับ น.ส.เรณู ปราบศัตรู
2.Mr.Graham paul Clarke.สัญชาติอังกฤษ​
กับ น.ส.ชนิดา เฉ่งปี่
3.Mr.Nikolas.Charalambidis สัญชาติ​เช็ก​ กับ
น.ส.อมิตา กุลพันธ์
4.Mr.Kangjia.Liu.สัญชาติ​จีน กับ​ นส.ฐิดาพร​ กาญจนประเสริฐ
5.Mr.Stuart.Baker สัญชาติอังกฤษ กับ​ นส.ภัทรวดี​ ภัคเกษม
6.Mr.Darko​ Pintaric สัญชาติโครเอเชีย กับ​ นส.ปราณปรียา​ ภู่ดำริห์
7.Mr.Amit​ Gusain สัญชาติ​ อินเดีย​ กับ​ นส.ธัญยณัฎฐ์​ รอดไข่
8.Mr.Mark john Frenette.​สัญชาติแคนาดา​ กับ​ Miss Hyunjung.jung สัญชาติ​เกาหลีใต้
มอบใบสำคัญการสมรส
(คร 3) และให้ความรู้ด้านกฎหมายครอบครัวของไทย
พร้อมกล่าวแสดงความยินดี อำนวยพรให้คู่สมรส
มีความสุข มีความสำเร็จ
ในชีวิตคู่ชื่นมื่นตลอดไป.
ประวิทย์ ลิ้มเจริญ รายงาน