“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน!!

0
433

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564) เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับหนังสือขอความเป็นธรรม จาก นายกิตติภพ บูรพัฒ และตัวแทนพนักงานที่ได้รับผลกระทบ กว่า 60 คน กรณีถูกบริษัท (ขอปกปิดชื่อ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และไม่มีการการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย ทำให้เกิดความเดือนร้อนแก่ตัวพนักงานและครอบครัว

สำหรับกรณีดังกล่าว เป็นกรณีที่บริษัทได้มีคำสั่งไล่พนักงานออกจากงาน จำนวน 67 คน เนื่องจากฝ่าฝืนและขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบ จากการประชุมเจรจาให้พนักงานทุกคนเข้าใจในการหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องปรับลดค่าจ้าง ถือเป็นการกระทำผิดวินัย เป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย ซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าเป็นการไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้การแก้ไขปัญหาข้างต้นเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นการไล่ออกและการจ่ายเงินชดเชย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”