“ชาวมุสลิมบางแฟบพร้อมใจกันถือปฏิบัติมาตรการป้องกัน ฯ ในการเข้าร่วมละหมาดวันศุกร์!!

0
384

“ชาวมุสลิมบางแฟบพร้อมใจกันถือปฏิบัติมาตรการป้องกัน ฯ ในการเข้าร่วมละหมาดวันศุกร์!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) เวลา 12.20 น. ณ มัสยิดศอลาฮุดดีน (มัสยิดบ้านบางแฟบ) หมู่ที่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมละหมาดวันศุกร์ พร้อมพี่น้องประชาชน กว่า 150 คน ที่มาร่วมละหมาดต่างพร้อมใจกันถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเต็มที่ ด้วยการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยเจล การลงชื่อ พร้อมเบอร์ติดต่อ วัดอุณหภูมิ ถือเป็นการพร้อมใจกันถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯ อย่างแท้จริง

สำหรับมาตรการป้องกัน ฯ ที่กำหนดให้ผู้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่สำนักจุฬาราชมนตรีกำหนด อาทิ ผู้มาละหมาดควรได้รับการฉีดวัคซีน การตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ สวมใส่หน้ากาก การเว้นระยะห่าง การใช้ระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจอย่างกระชับ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้อ่านคุตบะห์ (การแสดงธรรมก่อนละหมาด) ได้เน้นย้ำ และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยเคร่งครัด เพื่อให้การละหมาดวันศุกร์ในครั้งนี้ และครั้งต่อไป เป็นไปอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯ เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปอย่างปลอดภัยต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”