“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 2 อำเภอ ทั้งหมด 10 รายตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 !!

0
110
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 2 อำเภอ ทั้งหมด 10 รายตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 !!

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 10.00 น.พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุมงานนโยบายแผนและการข่าว พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ร.ท.สันติ หอมตลบ หน. ชุด ชรต.111 และคณะได้ลงพื้นที่ โดยร่วมกับนายฉัตรชัย ค้างาม ปลัดอำเภอบางสะพาน ผู้ใหญ่ยุพิน บุญประคอง ผู้ช่วยมงคล พันธ์แก้ว ผู้ช่วยอำนวย กระจ่างแจ่ม ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

เพื่อมอบถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 5 ชุด (ข้าวสาร, น้ำมันพืช,ปลากระป๋อง,มาม่า,ผักกาดกระป๋อง, น้ำปลา, น้ำตาลทราย,ซีอิ้วขาว,หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์) ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล  “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2564 จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ของอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ

ต่อมาเวลา 11.00 น.พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุมงานนโยบายแผนและการข่าว พ.อ. สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ร.ท.สันติ หอมตลบ หน.ชุด ชรต. 111 และคณะได้ลงพื้นที่ โดยร่วมกับ นายนวรัตน์ วงศ์เพ็ชร นายอำเภอบางสะพานน้อย  นายบรรจงศักดิ์ โพธิ์ทอง ปลัดอำเภอ นางจันทนา กลั่นทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บางสะพาน น.ส.สุริยา เกียรติภัทรชัย พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านดอนจวง นายนพดล คงแท่น รองสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย

เพื่อมอบถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 5 ชุด (ข้าวสาร,น้ำมันพืช,ปลากระป๋อง,มาม่า,ผักกาดกระป๋อง,น้ำปลา,น้ำตาลทราย,ซีอิ้วขาว, หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์) ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ตามแผนงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล” ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2564 จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!