สระบุรี : โควิด-19 ป่วยใหม่254ราย ติดเชื้อยืนยัน190ราย ติดเชื้อเข้าข่าย64ราย เสาไห้เสียชีวิต1ราย

0
176
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สระบุรี:โควิด-19
ป่วยใหม่254ราย (13ต.ค.64)
ติดเชื้อยืนยัน190ราย
ติดเชื้อเข้าข่าย64ราย
เสาไห้เสียชีวิต1ราย

จังหวัดสระบุรี วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 254 ราย เสียชีวิต 1 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
มีประวัติสัมผัสเชื้อรายก่อนหน้า ยังคงเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มตลาดสด แพร่เชื้อไปยังคนในครอบครัว
ซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 1,6 16 ราย อยู่ในศูนย์โควิดชุมชน 982 ราย แยกรักษาที่บ้าน 110 ราย แยกกักในสถานประกอบการ 28 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมถึง 315 รายในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโควิด -19 ของจังหวัดสระบุรี ที่ยังคงพบว่ามีการติดเชื้อฯกันอย่างต่อเนื่อง จากการอยู่ใกล้ชิดในสถานที่ทำงาน หรือในครอบครัว เกิดจากพฤติกรรมการป้องกันตัวเอง ที่ยังขาดความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน จังหวัดสระบุรี โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ได้ออกคำ สั่งปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
เพื่อเป็นการเน้นย้ำและปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการใช้ชีวิตประจำวันจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามดังนี้
1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากที่พักอาศัย
2 .ห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกิน 25คน งดการสังสรรค์ รื่นเริง เว้นแต่การจัดพิธีตามประเพณี แต่
ต้องมีมาตรการป้องกันโรคๆที่เข้มงวด 3.ห้ามออกนอกที่พักในช่วงเวลา 22.00 น. – 04.00 น. 4) การเดินทางข้าม
จังหวัดเท่าที่จำเป็น ส่วนในด้านมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหลัก ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปีดได้ไม่เกิน 21.00น. ห้ามดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน จำกัดการนั่ง
รับประทานอาหารในห้องปรับอากาศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ และร้อยละ 75 ของพื้นที่เปิดโล่ง ส่วนร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด , ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ให้นัดหมายก่อนและปิดในเวลา , สนามกีฬา สถานที่ ออกกำลังกาย และ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.เพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ทุกคนต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยวิธี
ป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล Universal Prevention โดยมี 10 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ ออกจาก
บ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น, เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่, สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วย
หน้ากากผ้าตลอดเวลา, ล้างมือบ่อย ๆ , หลีกเสี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากาก อนามัย, ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ, แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด , ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และหากสงสัยว่ามีความเสี่ยง ควรได้รับการตรวจด้วยแอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen Test Kit – ATK) เพื่อเข้าระบบรักษาต่อไป
ข้อมูลข่าว: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
*******************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี