สระบุรี : สมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย(TCMA)และ SCG กลุ่มโรงงานท่าหลวง ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม(Kick Off Big)

0
133
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สระบุรี – สมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย (TCMA) และ SCG กลุ่มโรงงานท่าหลวง Kick off Big Cleaning
ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2564ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่พื้นที่โรงเรียน และวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรอบโรงงาน จำนวนทั้ง 12 แห่ง โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักงานเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่และจิตอาสา SCG ได้เริ่มต้นจากการฟื้นฟูที่วัดบัวงาม (เริงราง) อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และวัดม่วงน้อย โรงเรียนวัดม่วงน้อย ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยมีนายประทีป โยปินตา รองผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้ทำกิจกรรมร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ตามสโลแกน “SCG ร่วมใจ ร่วมช่วยสู้ภัยน้ำท่วม”
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี