“เทศกาลท่องเที่ยวออกพรรษา งานประเพณีไหลเรือไฟ” TAT Nakhonphanom Open House#4

0
221
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“เทศกาลท่องเที่ยวออกพรรษา งานประเพณีไหลเรือไฟ”
TAT Nakhonphanom Open House#4

 


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม เปิดเทศกาลท่องเที่ยว เทศกาลออกพรรษา ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครพนม ในช่วงเทศกาลออกพรรษา กับงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 พร้อมเปิดสำนักงาน ททท. ตึกเหลืองสไตล์โคโลเนียล ติดริมแม่น้ำโขง ประดับประดาอาคารสำนักงานด้วยไฟหลากสี ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศการจำลองเรือไฟโบราณ ที่ใครหลายคนยังคงติดตาตรึงใจกับเรือไฟสดใสกลางแม่น้ำโขง ในครั้งนี้ ททท.สำนักงานนครพนม ได้จัดให้มีการประดับรูปเรือไฟ ทั้งเรือไฟประดิษฐ์และเรือไฟโบราณ มีการใช้ไฟย้อมตึกอาคารสำนัก เป็นการสร้างสีสันให้นักท่องเที่ยวได้มา ถ่ายรูป Check In ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 31 ตุลาคม 2564
และเตรียมพร้อมในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนครพนม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาร่วมงานเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 และได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารจังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน มาร่วมงานในครั้งนี้
นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ได้กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวงานเทศกาลออกพรรษา งานประเพณีไหลเรือไฟ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2564 โดยเรือไฟจะเริ่มปล่อย หน้า ททท.สำนักงานนครพนม ในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน สิ้นสุดที่หมู่บ้านชนเผ่า ถนนสวรรรค์ชายโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน SHA และมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลออกพรรษา งานประเพณีไหลเรือไฟ ในปีนี้มีการปรับรูปแบบของการจัดงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามและเป็นสุดยอดของงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนม สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม รายงาน