นครพนม จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

0
56
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นครพนม จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม บุคคลากรสาธารณสุขได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสโควิด – 19 สำหรับประชาชน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดให้ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 59 ปี ในพื้นที่ 12 อำเภอ สามารถ Walk-in เข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมายและจองคิวล่วงหน้า ซึ่งมีการกระจายจุดให้บริการไปอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ตามแต่ละอำเภอกำหนด เช่น อำเภอเมืองนครพนมที่บริเวณหอประชุมยงใจยุทธที่ตั้งอยู่ด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอนาแกที่หอประชุมอำเภอนาแก และให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกที่ตำบลพุ่มแก ตำบลสีชมพู และตำบลใกล้เคียง ณ ศาลาวัดบ้านพุ่มแก ตำบลพุ่มแก และ ศาลา SML เหล่าทุ่ง หมู่ 4 ตำบลสีชมพู ส่วนอำเภอบ้านแพงให้บริการที่วัดศรีบุญเรือง (วัดกลาง) หมู่ 13 ตำบลบ้านแพง อำเภอศรีสงครามที่โรงพยาบาลศรีสงคราม และ รพ.สต.ใกล้บ้าน อำเภอนาทมที่โรงพยาบาลนาทมและ รพ.สต.ใกล้บ้าน อำเภอวังยางที่ศาลาวัดบ้านโพนสวาง ตำบลหนองโพธิ์ ขณะที่อำเภอนาหว้าให้บริการที่โรงพยาบาลนาหว้า
ทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมได้ให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนในพื้นที่ไปแล้ว 216,942 คน คิดเป็น 30.23% ของประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ 717,588 คน โดยแบ่งเป็นได้รับวัคซีนเข็มแรกจำนวน 216,942 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 148,752 โดส และเข็มที่ 3 จำนวน 6,591 โดส ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนให้ได้ครบ 70 % ก่อนที่จะมีการเปิดประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างภูมิคุ้มกันรวมให้กับประชาชน ดังนั้นในห้วงเวลานี้นอกจากจะมีการให้บริการฉีดวัคซีนในวันเวลาราชการตามจุดบริการต่าง ๆ ที่แต่ละอำเภอกำหนดแล้ว ยังจะมีการให้บริการเชิงรุก แบบกระจายการฉีดวัคซีนไปตาม รพ.สต. ต่าง ๆ ทั้ง 151 แห่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนโดยง่ายเพิ่มเติมอีกด้วย