พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดออกพรรษา

0
108

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดออกพรรษา และกวดขันผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามระเบียบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด covid 19 อย่างเคร่งครัด


วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ (ฝ่ายความมั่นคง) นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดป้องกัน พร้อมด้วยชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ สภ.เมืองพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอ จนท.ตำรวจ ปคม. และชุด DOPA 37 ออกตรวจผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และป้องกันกระทำความผิดพร้อมทั้งกวดขันผู้ประกอบการและร้านค้า ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฏหมายกำหนด และมิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ พร้อมออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงวันหยุดยาว ที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 โดยพบเจ้าหน้าที่ขนส่งทั้ง 2 แห่ง ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ซึ่งสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 2 แห่งได้มีมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 โดยการวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการ และบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับไว้ล้างมือ เป็นต้น ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก