นายเขมญาต ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะมอบของสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยโรคโควิด – 19

0
106

นายเขมญาต ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะมอบของสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยโรคโควิด – 19