ข่าว.ทางหลวงสระแก้ว ปฐมนิเทศขยายเส้นทางสระแก้ว-จันทบุรี โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร บนทางหลวงถนนสาย 317

0
184

ข่าว.ทางหลวงสระแก้ว ปฐมนิเทศขยายเส้นทางสระแก้ว-จันทบุรี โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร บนทางหลวงถนนสาย 317
ที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ได้เดินทางมา เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศขยายเส้นทางในโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข317 สระแก้ว-จันทบุรี ตอนสอยดาว-บ.เขาแหลม วังสมบูรณ์ สระแก้ว ครั้งที่ 2 โดยมี นายจักรกฤษณ์ รัตนดิษฐ์ หน.หมวดการทางทับพริก,นายธนาคาร นาคสินธ์ุ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นายศักดิ์สิริ สรรพสิริโสภา รอง ผวจ.โครงการ บริษัทเทสโก้ จำกัด,พร้อมคณะ นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ให้การต้อนรับ โดยมีหัวหน้าหน่วยราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านพร้อมประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้
ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทเทสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษา โดยได้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2564 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 17ก.พ.2565 ในระยะทาง9 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นโครงการหลัก ก.ม.ที่ 82 บ้านสะพาน7 ต.ทับช้าง อ.สอบดาว จ.จันทบุรี สิ้นสุดโครงการหลัก ก.ม.ที่ 93 บ้านวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ครอบคุมพื้นที่สองจังหวัดสองอำเภอ โดยรูปแบบจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรในตลอดระทาง 9 กิโลเมตร
งบประมาณการก่อสร้าง 500 กว่าล้านบาท
ด้านนายจักรกฤษณ์ รัตนดิษฐ์ หัวหน้าหมวดการทางทับพริก กล่าวว่า การประชุมผลการคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุง และแก้ไขแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการสัมมนาครั้งที่ 2 ในงานสำรวจและออกแบบทางหลวงจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจร ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสัมมนาครั้งที่ 2 ที่กำหนดให้มีการประชุม เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงและขยายแนวเส้นทางเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และให้หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบในภาพรวมของโครงการ….
….จาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ.สระแก้ว…