กกต.ประจวบสั่งด่วนปลัด อบต.วังก์พง หยุดทำหน้าที่ ผอ.เลือกตั้งท้องถิ่นก่อนถึงวันหย่อนบัตร

0
391

กกต.ประจวบสั่งด่วนปลัด อบต.วังก์พง หยุดทำหน้าที่ ผอ.เลือกตั้งท้องถิ่นก่อนถึงวันหย่อนบัตร

วันที่ 25 พฤศจิกายน นายวสันต์ เผ่าพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.)วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งหนังสือด่วนจากสำนักงาน กกต.จังหวัดสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่ให้ใช้อำนาจยุ่งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง อบต.วังก์พงในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ โดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอปราณบุรีไปทำหน้าที่แทน เนื่องจาก กกต.อาจจะได้รับการร้องเรียนจากผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.บางรายว่าทำหน้าที่ไมเป็นกลาง และเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้สมัครนายก อบต.รายหนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตนายก อบต.ที่ทำงานด้วยกันนานหลายปี

“ยอมรับคำสั่งของ กกต. แต่ขอให้สำรวจข้อมูล อบต.อีกจำนวนมาก ที่มีผู้สมัครนายก อบต.สมาชิก อบต.เป็นสามีภรรยาทั้งพฤตินัยและนิตินัย เป็นญาติกับเจ้าหน้าที่ อบต.ถือเป็นเรื่องปกติ โดยสำรวจให้ชัดเจนว่าการทำหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครรายใดหรือไม่ เพราะ อบต.เป็นองค์กรท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีสังคมเครือญาติ ส่วนตัวเห็นว่า กกต. จังหวัดควรพิจารณาสั่งให้หยุดทำหน้าที่ ผอ.กกต.ท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ญาติไปสมัครนายก อบต. ไม่ควรสั่งการล่าช้า หลังจากทำหน้าที่เกือบครบถ้วนก่อนใกล้ถึงวันลงคะแนน ” นายวสันต์ กล่าว///
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444