“ศูนย์ดำรงธรรมติดตามความคืบหน้าโครงการอควาเรียมหอยสังข์!!

0
115

“ศูนย์ดำรงธรรมติดตามความคืบหน้าโครงการอควาเรียมหอยสังข์!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564) เวลา 09.03 น. ณ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มาประสานและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์)

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่นายกาจบัณฑิต รามมาก และตัวแทนเครือข่ายพลเมืองรักสงขลา ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยโครงการอควาเรียมหอยสังข์เป็นโครงการที่สาธารณชนติดตาม แต่จังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเป็นที่มาของการติดตามความคืบในวันนี้ และเป็นไปตามแนวทางที่ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา จะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการอควาเรียมหอยสังข์ และประเด็นความเดือดร้อนอื่น ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลที่แท้จริงต่อไป

#บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้!!