“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา COVID – 19!!

0
320

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา COVID – 19!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 จังหวัดสงขลา (ศบค.สข.) ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา อาทิ สถานการณ์ COVID – 19 และมาตรการต่าง ๆ การเตรียมการรับเสด็จ ฯ การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น การขออนุญาตจัดตั้ง LQ /CI /รพ.สนาม การสแกน QR Code “SONGKHLA CARE” สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการ และอำเภอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”