“ดร.หิมาลัย นำคณะศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) !!

0
421

“ดร.หิมาลัย นำคณะศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) !!

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น.ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ซอยสุขุมวิท 101 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะประธานพิธีบำเพ็ญกุศล ฝ่ายบรรพชิตพร้อมด้วย พระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ วัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนท์วิหาร รวมทั้งคณะสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)นับเป็นวันที่ 385 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ

โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพระราหู ประธานคณะเจ้าภาพ พร้อมทั้งภริยา คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ และครอบครัว รวมทั้งคณะเจ้าภาพและคณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ประกอบไปด้วย คุณพจน์ บุญดวงประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด,พล.ต.ปธาน ทองขุนนา, บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด,คุณฐิติมา อภิธรรมวงศ์ ประธานบริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด,คุณสมนึก การยสิทธิ์, น.อ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง,พ.อ.วาทิน เปริญกุล,พ.อ.ปรเมศวร์ เครือเพ็ชร์, พ.ต.อ.ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์,พ.ต.อ.พิเชษฐ์ ศรีจันทร์ตรา, คุณพิชาญ จโนภาษ,พัฒนา ธนะวัฒนโสภณพร้อม คณะเพื่อน ตท.25 และพี่น้องกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยมีคณะประธานเจ้าภาพจำนวน 8 คณะประกอบไปด้วย

1.คณะดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท รักษา ความปลอดภัย จีไอ.กรุ๊ป จำกัด (ประธานคณะเจ้าภาพ)
2.คณะคุณพจน์ บุญดวงประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด
3.คณะพล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
4.คณะพล.ต.ปธาน ทองขุนนา
5.คณะบริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด
6.คณะคุณฐิติมา อภิธรรมวงศ์ ประธานบริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด
7.คณะคุณสมนึก การยสิทธิ์
8.คณะมูลนิธิพระราหู

โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนท์วิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้อาราธนาศีลจากคณะสงฆ์ วัดธรรมมงคล เถาบุญนนท์วิหาร เป็นองค์สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ครั้งนี้ พร้อมทั้งพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนท์วิหาร ได้เมตตามอบของที่ระลึกให้กับคณะเจ้าภาพทั้ง 8 คณะอีกด้วย

#################################