“ข้าวตราใบเงิน ร่วมสนับสนุนและร่วมแสดงความยินดีเปิดค่ายมวย ส.รุ่งเรือง แห่งเมืองอ่างทอง !!

0
349

“ข้าวตราใบเงิน ร่วมสนับสนุนและร่วมแสดงความยินดีเปิดค่ายมวย ส.รุ่งเรือง แห่งเมืองอ่างทอง !!

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น.ณ วัดโพธิ์ถนน(วัดร้าง) ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ผู้บริหาร บริษัท J.K.ASIA ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ข้าวตราใบเงิน และวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน “ต้าถง”โดย ดร.อ๊อด โพธิ์เงิน ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายก พร้อมด้วย นาวาอากาศตรีหญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ พันโทสันต์ รุ่งเรือง เนื่องในโอกาส เปิดค่ายมวย ส.รุ่งเรือง เพื่อสืบสานอนุรักษ์กีฬามวยไทย และสร้างโอกาสให้เยาวชนไทย พร้อมร่วม พิธีบวงสรวง องค์พระเจ้าเสือ บิดามวยไทย เพื่อเป็นสิริมงคล

สำหรับค่ายมวย ส.รุ่งเรือง แห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,กรมการข้าว, สภาวัฒนธรรมไทยแห่งสภาพเมียนมาร์แห่งรัฐมอญ,บริษัทการค้าเจริญรุ่งเรือง เออีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน),สมาคมชาวนาและข้าวไทย,สมาคมการค้านักธุรกิจสากล,องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด,ข้าวตราใบเงิน, บริษัท คิวบีไอ จำกัด ,รุ่งเรืองคอนกรีต ฯลฯ

โดยมีวัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ กีฬามวยไทยอันเป็นสมบัติของชาติ
2.สร้างโอกาสให้นักมวยรุ่นเยาวชน ที่ไม่มีโอกาส ได้มีโอกาสในการเรียนหนังสือ จนจบปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
3.สร้างโอกาส อาชีพให้เยาวชนจากกรมพินิจ และใช้กีฬามวยไทยในการฟื้นฟูบำบัดจิตใจ ละลายพฤติกรรมที่ไม่ดีเพื่อในอนาคตเยาวชนจะได้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช็งวัฒนธรรมกีฬา การดำเนินวิถีชีวิต
5.เชิดชูมรดก อันบรรพชนไทย ได้สร้างไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง
6.เทิดพระเกียรติ พระเจ้าเสือ(บิดามวยไทย)
7.สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชุมชน
8.ส่งเสริม การเผยแพร่กีฬามวยไทยไปสากล
9.ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#################################