“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่แหลมสนอ่อน เพื่อยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมือง!!

0
176

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่แหลมสนอ่อน เพื่อยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมือง!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้อง CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วม 60 คน

สำหรับการพัฒนาบริเวณแหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นป่าสนที่อุดมสมบูรณ์ มีความสำคัญทั้งในเรื่องระบบนิเวศด้านต่าง ๆ และเป็นแนวกันลมพายุ ประชาชนจึงได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นอีกจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว การพัฒนาบริเวณข้างต้นถือเป็น 1 ใน 5 วาระสำคัญ และเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการภายในปี 2565 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าทุกเดือน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา ตามภารกิจ เพื่อให้การพัฒนาแหลมสนอ่อนเป็นไปอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”