สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก จัดโครงการ “สื่อประสานใจรวมผู้ให้มอบของแก่ครอบครัวผู้ยากไร้”

0
308

สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก จัดโครงการ “สื่อประสานใจรวมผู้ให้มอบของแก่ครอบครัวผู้ยากไร้”
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายอาทิตย์ แสงสว่าง นายกสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลกพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก ได้จัดโครงการ “สื่อประสานใจรวมผู้ให้มอบของแก่ครอบครัวผู้ยากไร้” ขึ้น ณ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมีนายทวีศักดิ์ ล่อกา ปลัดอำเภอเนินมะปรางหัวหน้าฝ่ายมั่นคง เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกอบต.ชมพู พ.ต.ท.เกริกธนากรณ์ สิงห์สถิตย์ รองผกก. ป้องกันปราบปราม สภ.เนินมะปรางและนางสาวรุ่งรัตน์ สีนาเมือง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ร่วมให้การต้อนรับคณะสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก
นายอาทิตย์ แสงสว่าง นายกสมาคมฯกล่าวว่า สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก ตระหนักดีว่าในภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนหนึ่งมีความทุกข์ยากในการทำมาหากิน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และต้องการได้รับความช่วยเหลือ สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลกจึงได้จัดทำโครงการ “สื่อประสานใจรวมผู้ให้มอบของแก่ครอบครัวผู้ยากไร้” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้คือ
1. เพื่อมอบผ้าห่มและน้ำดื่มให้แก่ครอบครัวที่ยากไร้และขาดแคลน
2. เพื่อสนับสนุนทางการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน
3. เพื่อสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
นายอาทิตย์ กล่าวอีกว่าโครงการนี้สำเร็จลงได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตเป็นกุศลจากภาคส่วนต่าง ๆ จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้และหวังว่าผู้ได้รับการบริจาคทุกคนจะนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ