นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ.นว. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ. 2565

0
225

นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ.นว.
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ. 2565 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารรัตนินทร์สโรช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ. 2565 โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสงฆ์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อ่านสารเนื่องในวันครู ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณ และประธานในพิธี ได้มอบโล่ เกียรติบัตร ของที่ระลึก ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู กล่าวให้โอวาท และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเนื่องในวันครู พ.ศ.2565