อุดรธานี – ทหาร ร.13 พัน.2 ส่งหมอเดินเท้า ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย พร้อมยาเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชน

0
140

อุดรธานี 16 ม.ค.65

อุดรธานี – ทหาร ร.13 พัน.2 ส่งหมอเดินเท้า ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย พร้อมยาเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชน

 

 

พันโทวิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน(หมอเดินเท้า) ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน แจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ , หน้ากากอนามัย พร้อมยาเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่ายฯ ในพื้นที่ บ้านทุ่งแร่ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเป็นสื่อกลางประสานงานกับโรงพยาบาลสนาม หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประตำบลในพื้นที่ ในการสนับสนุนช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 โดยสามารถขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 หรือการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นๆ ในทุกกรณี

พันโทวิทยา สาริยา กล่าวว่า หน่วยทหารฯ พร้อมให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ ในพื้นที่บริเวณรอบค่ายฯ จากการที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน(หมอเดินเท้า)จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน(หมอเดินเท้า) เข้าให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เมื่อหน่วยทหารมีความห่วงใยประชาชน ดังคำกล่าวที่ว่า “ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส ”

//////////////////////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ ศูนย์ข่าวภูมิภาคเฉพาะกิจ รายงาน