อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 ลุยสวนพริกหยวกซื้อมาทำอาหารเลี้ยงกำลังพล ช่วยเกษตรกร ยุคโควิด-19

0
129

อุดรธานี 16 ม.ค.65

อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 ลุยสวนพริกหยวกซื้อมาทำอาหารเลี้ยงกำลังพล ช่วยเกษตรกร ยุคโควิด-19

พันเอกจักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตอนสูทกรรมของหน่วย ออกดำเนินการตามโครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ” โดยการเข้าซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้มีรายได้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกสัปดาห์

ครั้งนี้ได้เดินทางไปที่สวนของ นาง รัตนา รัตนเจริญ บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อซื้อพืชผลทางการเกษตร(พริกหยวก) เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการ ทำให้เจ้าของสวนผักฯมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดซื้อ(พริกหยวก) จากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้ออกจำหน่ายผลผลิตได้ยากกว่าปกติ หากมีใครสนใจพริกหยวก หรือผักสวนครัวอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 080-7449152 นาง รัตนา รัตนเจริญ เจ้าของสวนได้โดยตรง

//////////////////////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ ศูนย์ข่าวภูมิภาคเฉพาะกิจ รายงาน