“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน!!

0
375

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน!!

วันนี้ (วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565) เวลา 10.30 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับหนังสือ จาก นางสาวปฏิญญา ขาวสังข์ และตัวแทนพ่อค้าแม่ค้า ประมาณ 100 คน ขอให้พิจารณาเปิดตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลต่าง ๆ ที่ปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนปัจจุบัน สร้างความเดือดร้อนให้กลุ่มเป็นอย่างมาก

สำหรับกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าที่ได้รับผลกระทบ และต้องการให้พิจารณาเปิดตลาดภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลต่าง ๆ ประกอบด้วย เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลตำบลคลองแงะ และ เทศบาลตำบลนาทวี ซึ่งทางกลุ่ม ฯ เห็นว่าตลาดหลายแห่ง และกิจกรรมในลักษณะเดียวกันหลายกิจกรรม ได้เปิดแล้ว แต่ตลาดของกลุ่มข้างต้นกลับไม่มีกำหนดเปิดแต่อย่างใด ขณะนี้แม้ว่าแม้สถานการณ์โควิดจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทางกลุ่มก็พร้อมที่จะถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัด จึงขอความอนุเคราะห์ในการเปิดตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และจะประสานไปยังอำเภอและเทศบาลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ต่อไป

#บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้!!