“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่สำรวจเรือประมงจอดเกยหาดทรายเทียมเกาะยอ!!

0
375

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่สำรวจเรือประมงจอดเกยหาดทรายเทียมเกาะยอ!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565) เวลา 14.00 น.นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และทีมงาน ร่วมสำรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำบริเวณสวนสาธารณะหาดทรายเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งมีการแจ้งมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาว่าบริเวณดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่จอดเรือ

สำหรับเรือประมง ทั้ง 4 ลำ ข้างต้น เป็นเรือประมงสัญชาติเวียดนามที่ถูกจับกุมดำเนินคดี ที่ผู้ชนะการประมูล (ขอปกปิดชื่อ – สกุล) ได้เคลื่อนย้ายจากบริเวณทะเลสาบสงขลามาจอดไว้บริเวณหาดทรายเทียม เพื่อต้องการสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดถ่ายภาพ (Check in) แต่ยังไม่ได้ประสานและหรือหารือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร จึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้น เพื่อจะได้นำข้อมูลมาประกอบการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้รวบรวมข้อมูล เพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสม สอดรับกับนโยบายการจัดระเบียบการจอดเรือต่อไป

#บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้!!