“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานบุญประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ วัดจิกลาด ต.หนองตางู จว.นครสวรรค์

0
345

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานบุญประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ วัดจิกลาด ต.หนองตางู จว.นครสวรรค์!!

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.ที่วัดจิกลาด ม.2 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ได้จัดงานบุญประเพณีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 พร้อมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีสรงน้ำพระ โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ นครสวรรค์เขต 3 และครอบครัว,พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย,คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ.นครสวรรค์, นายชัยรัตน์ วงษ์ขมทอง นายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัย, นายทองสุข เพ็ญจันทร์ นายก อบต.บางตาหงาย,นายศักดิ์ดา พิสฐศาสน์ นายก อบต.ท่างิ้ว ,พันตรีบุญเลิศ เกษาพร นายก อบต.อ่างทอง, สิบเอกชูชาติ เฉลิมศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน,กำนันสอาด คงภักดี กำนันบางตาหงาย,กำนันสมศักดิ์ แก้วสาสุข กำนันเจริญผล,นายสถาพร นิรุติธรรมธรา,สม.อังสนา วงษ์วิทย์กรณ์ ผญ.ม.1 ต.บ้านแดน /ม.4 บ้านแดน

โดยมีนายประยูร นิลสุพรรณ ประธานสภา อบต.หนองตางู,อบต.สมนึก แสนหลวง ,ผญ ธงชัยเจนจบ ม.1,ผญ เจริญชัย จันทร์ทิมา,อบต. พงศักดิ์ เนียรภาค,นายสัมฤทธิ์ แสงศรีธูป
ผู้ช่วย ผญ.ม.2 และพี่น้องประชาชนในหมู่ 2 ต. หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงานบุญประเพณีดังกล่าว

สำหรับงานบุญประเพณีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ของวัดจิกลาด ต.หนองตางู จว.นครสวรรค์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำ โดยปีนี้ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้ไปบูรณะปฎิสังขรณ์ภายในวัดและสมทบทุนสร้างศาลาปฎิบัติธรรมที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ และจัดให้มีพิธีการสรงน้ำพระแบบวิถีใหม่นิวนอร์มอล โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระแบบเว้นระยะห่าง ซึ่งใช้ลำไม้ไผ่ผ่าครึ่งซีกมาวางให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ และให้ประชาชน นำน้ำที่ปรุงด้วยน้ำอบไทย ขมิ้น ดอกไม้ นำมาสรงน้ำพระสงฆ์ ผ่านทางไม้ไผ่ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันโควิด -19 และเว้นระยะห่างไม่ให้แออัดกันเกินไป ทั้งประชาชนและพระสงฆ์

################################