“กอ.รมน.จว.ประจวบฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถวีลแชร์และถุงยังชีพมอบให้ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง 2 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19!!

0
162

“กอ.รมน.จว.ประจวบฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถวีลแชร์และถุงยังชีพมอบให้ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง 2 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19!!

วันที่ 22 เมษายน 65 เวลา 09.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ร.ท.สันติ หอมตลบ หน.ชรต.111 กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ พร้อมด้วย นายสมชาย กระแจะเจิม ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1(จว.ป.ข.),มวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน,สโมสรไลออนส์ หัวหิน,กิ่งกาชาดอ.หัวหิน,นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ,กำนันตำบลหนองพลับ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ พร้อมด้วย จนท.ในส่วนต่างๆ

ลงพื้นที่ร่วมกันมอบรถนั่งคนพิการ(วีลแชร์)โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรไลออนส์ หัวหิน จำนวน 2 คัน มอบให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.หัวหิน จำนวน 2 รายดังนี้

1.นายผัน จันทรชัง อายุ 92 ปี ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
2.นายเบิ้ม ทับไชย อายุ 82 ปี ที่อยู่ 8 หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

พร้อมกับมอบถุงยังชีพ,น้ำดื่ม,ข้าวสาร,มาม่า,ไข่ไก่,นำ้ปลา เป็นต้นให้กับ นายผันฯและนายเบิ้ม ฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย นายผันฯและนายเบิ้มฯได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!