“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์รองรับการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี!!

0
109

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์รองรับการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี!!

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น.ณ หอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่ (หน้าหอนาฬิกา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ตรวจพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ร่วมกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมงาน และผู้แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ ที่พร้อมให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

สำหรับการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ส่วนราชการ และอำเภอ ในการรับเรื่องร้องเรียน กรณีมีพี่น้องประชาชนจะยื่นเรื่องร้องเรียน ซึ่งจัดตั้ง ณ หอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่ แอร์เย็นฉ่ำ การเดินทางสะดวก พร้อมที่จอดรถเสร็จสรรพ โดยนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษา สปน.ซึ่งถือเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้รับเรื่องด้วยตนเอง ตลอดจนทีมงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ และอำเภอหาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”