“คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (มจร.)จัดกิจกรรมพระราชสดุดี บวงสรวงสมโภช วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ!!

0
131

“คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (มจร.)จัดกิจกรรมพระราชสดุดี บวงสรวงสมโภช วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ!!

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 ณ วิหารมูลนิธิพุทธานุสรณ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (มจร.) และคณะกรรมการมูลนิธิพุทธานุสรณ์ในความอุปถัมภ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมพระราชสดุดี บวงสรวงสมโภช

โดยมี นายชัยพัชญ์ โชติชัยธนเสฐ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ เป็นประธานจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประทับยืน ทรงพระแสงงอง้าว และพระมาลา สะพานดาบสองมือ ประดิษฐาน เป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติไทย

จึงได้จัดกิจกรรมพระราชสดุดี บวงสรวงสมโภช พระบรมรูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระนเรศวร และได้รับเกียรติ จากพล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และนายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี ตำบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รวมทั้งข้าราชการในพื้นที่ บางส่วนเข้าร่วมงานดังกล่าว

โดยภายในงานได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมมีการตรวจATK ก่อนร่วมงานและจำกัดบุคคลร่วมงานเป็นอย่างดี

#################################