“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงาน เกี่ยวข้องลงพื้น นำถุงยังชีพมอบให้ ดญ.วัย 10 ปี เรียนดี แต่ฐานะทางบ้านยากจน !!

0
143

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงาน เกี่ยวข้องลงพื้น นำถุงยังชีพมอบให้ ดญ.วัย 10 ปี เรียนดี แต่ฐานะทางบ้านยากจน !!

วันที่ 26เม.ย.65 เวลา 10.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, น.ท.หญิง เพ็ญพิมล โกญจนานันท์ ร.น.รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วย นาย สมชาย กระแจะเจิม ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1 (จว.ป.ข.),นายพิชิต สันติเมธากุล ตัวแทน หจก.เกาะหลักค้าไม้ ร่วมกับ น.ส.ธรรมมเจริญราช น.ส.ธนิษฐา ลีโคตร นักสังคมสงเคราะห์ พม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ผอ.ชลลดา หินแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางหวาย พร้อมกับผู้แทนนายก อบต.คลองวาฬ

ร่วมลงพื้นที่สำรวจบ้าน ด.ญ.จิดาภา หัตถกรรม อายุ 10 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63/1 ม.3 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบฯ เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านทางหวาย ที่มีผลการเรียนดี แต่ฐานะทางบ้านยากจน สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำ-ห้องส้วม โดยสัมภาษณ์รายละเอียด เพื่อให้การช่วยเหลือ

หลังจากนั้นคณะฯร่วมมอบถุงยังชีพ,น้ำดื่ม, ข้าวสาร,มาม่า,ไข่ไก่,นำ้ปลา เป็นต้น ให้กับครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งครอบครัวของ ด.ญ.จิดาภา หัตถกรรม ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!