“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมปฏิบัติภารกิจเฝ้ารับ – ส่ง เสด็จ ฯ!!

0
84

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมปฏิบัติภารกิจเฝ้ารับ – ส่ง เสด็จ ฯ!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565) เวลา 06.30 น.ณ มณฑลทหารบกที่ 42 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมปฏิบัติภารกิจกับกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ มทบ.42 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำรวจสันติบาล กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. เป็นต้น โดยผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจต้องผ่านการตรวจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19

สำหรับภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2565 ในการเฝ้ารับส่ง – เสด็จ ฯ สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ประจำ กอร.ถปภ.ฯ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีประชาชนมีความประสงค์ข้างต้นในห้วงเวลาดังกล่าว อีกทั้ง ประสานข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคงในการประเมินสถานการณ์ความเคลื่อน ไหวของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเฝ้ารับ – ส่ง เสด็จ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

#บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้!!