“กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง เปิดโครงการจัดการบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ 2565!!

0
98

“กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง เปิดโครงการจัดการบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ 2565!!

👇ชมคลิป👇

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา ณ ศาลาหมู่บ้านหารบัว หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ. พัทลุง./ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยมี พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง(ท.)พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย, วิทยากร/ครูฝึกโครงการ อพป.ฯ ที่บรรจุตามโครงสร้าง,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 นาย

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก และประชาชนในหมู่บ้าน ได้มีใจอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปลูกจิตสำนึกด้านความมั่นคง ให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงการผลักดัน สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และที่สำคัญที่สุด เพื่อผนึกกำลังมวลชนให้เข้มแข็ง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันหลักของชาติ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.พัทลุง!!