“ทบ.ต้อนรับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย!!

0
80

“ทบ.ต้อนรับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย!!

เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลา พร้อมทั้งแนะนำผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านใหม่

วันนี้ (26 พ.ค. 65) ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พันเอก ดีน มาร์ค เอ็ฟ มามาริล (Dean Mark F Mamaril) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลา เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแนะนำ พันเอก รอเดอริค ที การ์เซีย (Roderick T Garcia) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านใหม่ที่เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกร่วมหารือ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ในโอกาสนี้ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่มีมาอย่างแนบแน่นและยาวนาน ซึ่งจะครบรอบ 73 ปี ในวันที่ 12 ก.ย. 65 ครอบคลุมในทุกมิติ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างจริงใจ บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน ถึงแม้ว่า สถานการณ์การเมืองของโลก จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ ในอนาคตขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ พัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกในทุกด้าน รวมทั้งชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกฟิลิปปินส์ ที่มีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ สองกองทัพ มีความร่วมมือในด้านการฝึก อาทิ การฝึกต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง (CIED SMEE) และการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย (Counter – terrorism SMEE)

การพบปะหารือในวันนี้ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ได้กล่าวขอบคุณผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยที่ให้เกียรติมาพบปะและสนทนาร่วมกันในวันนี้ รวมทั้งเน้นย้ำว่ากองทัพบกไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนใดๆ ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกฟิลิปปินส์ ให้เป็นไปด้วยความแน่นแฟ้นและยั่งยืนสืบต่อไป ตลอดจนความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาค