“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน!!

0
86

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเป็นช่องทางประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565) เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับหนังสือร้องเรียนจาก นายไชยยศ จังคุณากร กับพวก รวม 14 คน มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมค่าเช่าที่ดินของการเคหะแห่งชาติ

สำหรับกรณีดังกล่าวกลุ่มผู้ร้องเห็นว่าผู้เช่า ประมาณ 200 ราย ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเช่าหลายประการ อาทิ ไม่มีการดูแลผู้เช่า เปลี่ยนสัญญาเช่าโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผู้ร้องไม่ต้องการทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ โดยต้องการทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์โดยตรง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบ และชี้แจงทำความเข้าใจ ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”