#นิพนธ์” เปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ครบรอบ 101 ปี ร.ร.วิเชียรชม สงขลา ประจำปี 2565 นำรายได้สมทบทุนส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม#

0
136

#นิพนธ์” เปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ครบรอบ 101 ปี ร.ร.วิเชียรชม สงขลา ประจำปี 2565 นำรายได้สมทบทุนส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม#

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรชม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ฉลองครบรอบ 101 ปี วิเชียรชม ประจำปี 2565 เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรชม ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

กิจกรรมเดิน-วิ่ง นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 101 ปีฯที่สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนวิเชียรชม ร่วมกับ โรงเรียนวิเชียรชม คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิเชียรชม ผู้อุปการคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการบำนาญ ศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรชม เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนวิเชียรชม ได้กำหนดจัดงาน “101 ปี วิเชียรชม” โดยกิจกรรม ประกอบด้วยการวิ่ง 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และประเภทซุปเปอร์มินิมาราธอน ระยะทาง 13 กิโลเมตร

ซึ่งนอกจากการหารายได้เป็นทุนการศึกษาแล้ว กิจกรรมทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน สร้างความภาคภูมิใจ และเพื่อสร้างสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกตอบแทนบุญคุณโรงเรียนอันเป็นสถานศึกษาระดับประถมที่เก่าแก่ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ได้มีส่วนเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรแก่สังคม ประเทศชาติมาตลอดเวลา 101 ปี จนถึงปีปัจจุบัน
และในช่วงเย็นวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า 101 ปี วิเชียรชมอีกด้วย

////