#ลี่ชิ กรุ๊ป” แต่งตั้ง “ฯพณฯ ท่าน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ” นั่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์#

0
124

#ลี่ชิ กรุ๊ป” แต่งตั้ง “ฯพณฯ ท่าน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ” นั่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์#

บริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง ฯพณฯ ท่าน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกฯรัฐมนตรีคนที่ 22 ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้กับนายลี่ หลิงไฮ่ ประธานบริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป จำกัด

ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม บริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป จำกัด แนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับตำแหน่งดังกล่าวพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ จะทำงานร่วมกับประธานคณะผู้บริหารและคณะผู้บริหารในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจะสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่สำคัญ ต้องการมุ่งเน้น คือ การฟื้นฟูธุรกิจให้ดีกว่าเดิม ในช่วงหลังโควิด – 19

นายลี่ หลิงไฮ ประธาน บริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า … ฯพณฯ ท่าน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
จะสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป จำกัด ของเรามีความมั่นคง ช่วยให้เราขับเคลื่อนภารกิจในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากขึ้น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ ฯพณฯ ท่าน พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของประเทศไทย จากการดำรงตำแหน่งระดับสูงสุดมาหลายปี จะสร้างความเข้มแข็ง และแข็งแกร่ง พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณค่าในระยะยาว ให้กับ “ลี่ชิ กรุ๊ป” ของเรา ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจัง

สำหรับ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนักการเมือง , เป็นทหารอาชีพ,นายกฯรัฐมนตรี คนที่ 22 ของประเทศไทย ทั้งเคยดำรงตำแหน่ง รองนายกฯรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวง ผู้บัญชาการทหารบก และรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับสมญา “ขงเบ้งแห่งกองทัพบก”เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ขณะดำรงตำแหน่งทางทหาร เป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคความหวังใหม่และเป็น ส.ส.หลายสมัย