“มูลนิธิพระราหู”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และ ส.ส.มานัสฯ จัดกิจกรรมรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น!!

0
319

“มูลนิธิพระราหู”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และ ส.ส.มานัสฯ จัดกิจกรรมรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น!!

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.65 เวลา 16.30 น.นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.จ.พิษณุโลก เขต 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ กก.สืบสวน ภ.จว. พิษณุโลก ในนามของ”มูลนิธิพระราหู” โดย  ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ในหมู่บ้านหนองกระท้าว หมู่ที่ 5 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนเกษตรกร ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายข้าวเปลือกในครั้งนี้

โดยรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 กก.(1ตัน) หลังจากนั้นจะได้นำไปแปรรูปเป็นข้าวสารและบรรจุถุง ให้กับ”มูลนิธิพระราหู” เพื่อใช้ในการแจกจ่ายถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ให้กับประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนและได้รับความเดือดร้อนจากการดำรงชีวิตในปัจจุบันสืบต่อไป

#################################