“พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสุพรรณบุรี !!

0
119

“พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสุพรรณบุรี !!

วันที่ 21 มิ.ย.65 เวลา 11.00 น.พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงพักนำร่อง หนึ่งในร้อยสถานีตำรวจ เฟสที่ 2 ตามโครงการนี้ ตลอดจนติดตามความคืบหน้า ในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีให้ประสิทธิภาพสูงสุด

โดยมี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว. สุพรรณบุรี พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสุพรรณบุรี (Big 6) ให้การต้อนรับ ดังนี้

1.พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ ทวี พลายแก้ว ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี
2.นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
3.นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
4.นางเจนจิรา นามอ่อน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
5.นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
6.นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
7.สิบเอก มโนรมย์ บุญมา หัวหน้างานเทศกิจเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
8.นายบุญชนะ ดวงฉวี หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
9.นายภาสกร ภัทรวิกรัยกุล ประชาชน ภาคธุรกิจ
10.นางวัลลีย์ ภัทรโกศล ประชาชน ภาคธุรกิจ
11.นายวัชระ พัฒนศรี สื่อมวลชน
12.นางสาว หนึ่งฤทัย หนูสวัสดิ์ สื่อมวลชน
13.นายสุพัฒน์ สินสวนแตง ประธานชุมชนตลาดใหม่
14.นายศิริศักดิ์ แก่นแก้ว ประธานชุมชนพระพันวษา
พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการ และสาธิตการปฏิบัติการที่สำคัญในโครงการ

สำหรับที่มาของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นแนวคิดริเริ่มของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ท่านปัจจุบัน ที่ต่อยอดมาจากตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เดิม สตช.มีโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่าง ตำรวจกับประชาชน ที่จะทำให้ประชาชน รักและเข้าใจตำรวจ เมื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น เข้ามาทำให้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปอาชญากรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น อาชญากรรมมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมออนไลน์ การพนันรูปแบบต่างๆ การหลอกลวงลงทุน Romance Scam( Call Center) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.จึงได้ริเริ่มโครงการ Smart Safety Zone 4.0 แต่เดิมมีแค่ตำรวจกับประชาชนโดยได้เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตำรวจประชาชนและเทคโนโลยี อันเป็นที่มาของโครงการนี้

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสุพรรณบุรี มีพื้นที่เป้าหมาย 1.7 ตร.กม.“ชุมชนพระพันวษา, ชุมชนตลาดใหม่” มีจำนวนครัวเรือน 695 ครัวเรือน ประชากร 2,213 คน
สถานที่สำคัญในเขต Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองสุพรรณบุรี

1. ส่วนราชการ 1 แห่ง (สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)
2. โรงเรียน 1 แห่ง (วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุพรรณบุรี)
3. ตลาดสด 2 แห่ง (ตลาดทรัพย์สิน/ตลาดสดเทศบาล 3)
4. ห้างทอง 26 แห่ง
5. ร้านสะดวกซื้อ 1 แห่ง
6. ธนาคาร 4 แห่ง

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน Big 6 และวิเคราะห์อาชญากรรมเป็นประจำทุกเดือน ทำกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning Day ปรับปรุงพื้นที่ในโครงการเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Two Zone 4.0 โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน เหตุอาชญากรรมในพื้นที่โครงการดังนี้

1. ห้องศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการ ccoc
2. กล้องวงจรปิด ccoc ที่ควบคุมพื้นที่ทั้งหมด
3. สายตรวจโดรนสำหรับหาข่าวและสังเกตการณ์
4. ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS
5. ตู้แดง QR Code สแกนผ่าน Application Police 4.0
6. การรับแจ้งเหตุผ่าน Application Police I lurt you และ LINE OA
7. มีหน้าจอแสดงพิกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่โดยใช้ Family 360

การประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีดังนี้

1. ใช้ Application LINE official account
2. ใช้ Application line Smart Safety Zone 4.0 ตาสับปะรส
3. Application facebook
4. Application Instagram
5. Application tiktok
6. Application YouTube
7. ป้ายไวนิลแผ่นพับสติ๊กเกอร์ประกอบการเดินเท้าประชาสัมพันธ์โครงการ
8. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางทีวีหนังสือพิมพ์ จอดิจิตอลขนาดใหญ่

จากการสำรวจ People pole Smart Safety Zone4.0 สภ.เมืองสุพรรณบุรี ของประชาชนในพื้นที่โครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565

1. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมีสถิติที่ลดลงเรื่อยๆในแต่ละเดือนผ่านตัวชี้วัด ที่ สตช.กำหนดน้อยกว่าร้อยละ 40% ลงมา
2. ระดับความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของตำรวจมีสถิติที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือนผ่านตามตัวชี้วัดที่ สตช. กำหนดมากกว่าร้อยละ 80% ขึ้นไป

#################################