“กรมบังคับคดี เชิญชวนประชาชนชาวอยุธยา แม่ฮ่องสอน และน่าน ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ !!

0
243

“กรมบังคับคดี เชิญชวนประชาชนชาวอยุธยา แม่ฮ่องสอน และน่าน ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ !!

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศว่าปีนี้เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” ประกอบกับนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ กยศ.หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลิสซิ่ง) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้ร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ขึ้นในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ

โดยในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 มีกำหนดจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 34 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยุติธรรมพบประชาชน ขึ้น ณ เซ็นทรัลอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 35 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และยุติธรรมพบประชาชน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 36 จังหวัดน่าน และยุติธรรมพบประชาชน ณ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน”

อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิเช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเบื้องต้น คือ

1.การขยายเวลาการชำระหนี้
2.การลดเบี้ยปรับ การลดดอกเบี้ย การลดค่างวดรายเดือน
3.ไม่ถูกฟ้องคดี
4.งดยึดทรัพย์ งดขายทอดตลาด และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มีการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 37 จังหวัดนครสวรรค์ และยุติธรรมพบประชาชน ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 38 จังหวัดพิจิตร และยุติธรรมพบประชาชน ณ แฮปปี้พลาซ่า จังหวัดพิจิตร และในพื้นที่ทุกจังหวัด ถึงเดือนสิงหาคม 2565

จึงขอเชิญชวนประชาชน ที่มีปัญหาหนี้สิน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่าน QR Code และรับบัตรคิวเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยหน้างาน โดยการไกล่เกลี่ยจะมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางที่ขึ้นทะเบียนของกรมบังคับคดี และมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยเป็นลายลักษณ์อักษร จึงอยากให้ทุกท่านมาร่วมงาน และควรมาด้วยตัวเองเพื่อชี้แจงกับเจ้าหนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 0 2881 5085 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 0 2241 2768 – 73