“เรือนจำกลางขอนแก่น ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 !!

0
52

“เรือนจำกลางขอนแก่น ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 !!

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายสมมาตย์ สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

####################################