“จังหวัดสงขลาเดินหน้าจัดระเบียบการจอดเรือในทะเลสาบสงขลา!!

0
49

“จังหวัดสงขลาเดินหน้าจัดระเบียบการจอดเรือในทะเลสาบสงขลา!!

วันนี้ (วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565) เวลา 15.00 น. ณ ทะเลสาบสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบการจอดเรือ พร้อมตัวแทนจาก สภ.เมืองสงขลา และ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา

สำหรับการจัดระเบียบการจอดเรือในทะเลสาบสงขลา ถือเป็น 1/6 นโยบายที่สำคัญของ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่มุ่งจัดระเบียบการจอดเรือ โดยเฉพาะเรือประมงเวียดนามที่ถูกจับกุมดำเนินคดีตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ที่มีมากถึง 152 ลำ ได้ดำเนินการขายทอดตลาดไปแล้ว 37 ลำ คงเหลือ 115 ลำ ซึ่งเรือส่วนใหญ่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก จังหวัดจะได้เร่งรัดขายทอดตลาด และเคลื่อนย้ายออกจากท่าจอด ตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบ โดยเฉพาะการนำไปทำเป็นปะการังเทียม เพื่อให้สามารถจัดระเบียบเรือได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมารายงานผลในการประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือน และให้การจัดระเบียบเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”